Valtiotieteen tri, varatuomari Omaishoitajayhdistyksen varapj., kirkkoneuvoston jäsen, VVKY:n hall.jäsen.

Väitöskirjan olen tehnyt työn ohella Suomen terveydenhuollon kehityksestä polkuriippuvuusteoriaa soveltaen
(vuonna 2011).

Työurani
Valmistuttuani (1972) toimin kolmetoista vuotta työmarkkinalakimiehenä, jonka jälkeen olin sdp:n eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä ja Kelan eri tehtävissä toimisto- ja kehittämispäällikkönä (20 vuotta) sekä lopuksi johtavana tutkijana (7 vuotta). Siirryin eläkkeelle vuonna 2015.

Työurani aikana olen ollut Stakesin ja THL:n kansainvälisissä kehittämisprojekteissa kehittämässä sairausvakuutusta Itäisen Euroopan maissa. Vuodesta 2012 lähtien olen asunut Vääksyn Piekkolassa, jonne muutin vaimoni Leenan kanssa Helsingistä.

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta
Olen toiminut Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton hallituksessa (1991-1999) ja Omaishoitajaliiton hallituksessa 1991-2018) ja toiminut liiton kouluttajana ja konsultoivana lakimiehenä, jossa toimin edelleen. Vuosina 1998-2018 toimin Pääkaupunkiseudun Omaishoitajayhdistyksen hallituksessa ja kuuluin myös Helsingin vanhusneuvostoon. Vuosina 2017-2019 olin Asikkalan edustajaan HYKY:n valtuustossa-


Nykyinen toiminta:
Olen vuodesta 2019 ollut Asikkalan seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen. Olen vuodesta 2020 lähtien ollut Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:n varapuheenjohtaja sekä eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa toimivan Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen. Kuulun myös valtuuskunnan vammais- ja vanhusjaostoihin. Vuodesta 2010 lähtien olen toiminut Suomen sosiaalioikeudellisen seuran puheenjohtajana. Seura pyrkii parantamaan kansalaisten sosiaalisia ihmisoikeuksia. Vuodesta 2020 olen kuulunut Wanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen hallitukseen. Minulle on tärkeää: Perhe ja ystävät, omaishoitajien ja vanhusten oikeudet, perusturvan taso ja vähävaraisten aseman parantaminen, järjestö- ja vapaaehtoistoiminta liikunta, musiikki ja matkustaminen. Olen perehtynyt sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön. Erityisen kiinnostunut olen SOTE -uudistuksen etenemisestä ja myös kansalaisten perusturvaa on parannettava. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on minulle ominaista. Olen valmis toteuttamaan näitä arvoja valtuutettuna kaikkien asikkalaisten hyväksi.